Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

»»»Kancelaria Rachunkowa »Kapitał« w Wieliczce

Kancelaria Rachunkowa Kapitał :: Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Oferta Kancelarii w zakresie księgowości oraz kadr i płac obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, sporządzanie deklaracji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych,
 • reprezentacja przed urzędami skarbowymi, organami kontroli skarbowej i ZUS,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa oraz ZUS-owska pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz właścicieli,
 • sporządzanie okresowych raportów i analiz,
 • doradztwo rachunkowo-księgowe,
 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont.

W ramach usług księgowych dodatkowo oferujemy:

 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej osób fizycznych,
 • pomoc w założeniu spółki prawa handlowego,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • pomoc w odpowiednim doborze ulg i zwolnień podatkowych.

Oferta

kancelaria kapitał doradztwo usługi księgowe kancelaria kapitał biuro rachunkowe kapitał wieliczka kancelaria rachunkowa rozliczenia pit kancelaria rachunkowa wieliczka biuro rachunkowe wieliczka

Usługi księgowe

Pełna obsługa księgowa i kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych:

Kontakt

Kancelaria Rachunkowa
Kapitał Sp. z o.o.

Adres:ul. Limanowskiego 1A
 32-020 Wieliczka
Telefon: +48 12 251 46 63
Telefon: +48 530 555 425
E-mail: kancelaria.kapital@gmail.com